Alles Over Inkopen in Huis Partner: Voordelen, Nadelen en Alternatieven

We bespreken het kopen van het huis van je partner, de stappen die je moet nemen om mede-eigenaar te worden van het huis van je partner, de voor- en nadelen van deze optie en de andere opties die je hebt om samen te wonen. We geven je ook tips over hoe je de juiste beslissing neemt en het goed aanpakt. Het is een informatief en praktisch artikel voor stellen die een huis willen delen.

Inkopen in huis partner is een manier om mede-eigenaar te worden van het huis van je partner. Je moet hiervoor een deel van de woning kopen, registratiebelasting betalen en de lening aanpassen. Dit kan voordelig zijn als je meer zekerheid en inspraak wilt hebben over jullie woning. Maar er zijn ook nadelen, zoals extra kosten, risico’s en moeilijkheden bij een eventuele breuk. Er zijn ook andere opties mogelijk, zoals trouwen, kosten delen of zelf investeren in vastgoed.

Hoe word je mede-eigenaar van een huis?

Om jezelf in te kopen in het huis van je partner, moet je een aantal stappen ondernemen:

 • Ga naar de notaris. Hij of zij zal een akte opstellen waarin de verdeling van het eigendom wordt vastgelegd. Je moet ook registratiebelasting betalen, die meestal 10% bedraagt van de waarde van het deel dat je koopt.
 • Ga naar de bank. Je moet de bank vragen om een tweede kredietnemer toe te voegen aan de bestaande lening. Zo word je mee verantwoordelijk voor de afbetaling van het huis. De bank zal je financiële situatie beoordelen en eventueel nieuwe voorwaarden stellen.
 • Bepaal hoeveel je betaalt. Je kan ervoor kiezen om vanaf nu evenveel af te lossen als je partner, of om een vergoeding te betalen voor het deel dat hij of zij al heeft afgelost. Zo kan je het eigendom gelijk verdelen of juist niet.

Voor- en Nadelen Van De Woning Van Je Partner Kopen

Wat zijn de voordelen van inkopen in huis partner?

Er zijn verschillende redenen waarom je zou willen inkopen in het huis van je partner:

 • Je hebt meer zekerheid. Als mede-eigenaar heb je recht op een deel van de woning, ook als jullie uit elkaar gaan of als je partner overlijdt. Je bent dus beter beschermd dan als huurder of lener.
 • Je hebt meer inspraak. Als mede-eigenaar kan je mee beslissen over eventuele verbouwingen, verkoop of verhuur van het huis. Je hebt ook meer invloed op de inrichting en het onderhoud van de woning.
 • Je hebt meer financiële voordelen. Als mede-eigenaar kan je profiteren van eventuele fiscale voordelen, zoals de woonbonus of de vermindering van registratiebelasting bij een gezinswoning. Je kan ook genieten van een lagere rentevoet als je samen leent.

Voor- en Nadelen Van De Woning Van Je Partner Kopen

Wat zijn de nadelen van inkopen in huis partner?

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan het inkopen in het huis van je partner:

 • Je moet extra kosten betalen. Naast de registratiebelasting moet je ook notaris- en bankkosten betalen om de akte en de lening aan te passen. Dit kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s.
 • Je neemt meer risico’s. Als mede-eigenaar ben je mee aansprakelijk voor de lening, ook als je partner niet meer kan of wil betalen. Je kan ook te maken krijgen met een waardevermindering van het huis of met onverwachte kosten voor herstellingen of renovaties.
 • Je maakt het moeilijker om uit elkaar te gaan. Als mede-eigenaar moet je bij een breuk het huis verdelen of verkopen, wat vaak gepaard gaat met veel emoties en discussies. Je kan ook verlies lijden als je het huis met verlies moet verkopen.

Zijn er andere opties?

Als je niet zeker bent of je wel wilt inkopen in het huis van je partner, zijn er nog andere mogelijkheden om samen te wonen:

 • Een deel inkopen

  Je kan een aandeel in het onroerend goed kopen, bijvoorbeeld de onverdeelde helft of een ander percentage. Dit betekent dat je samen met je partner eigenaar wordt van de woning en dat je elk een deel van de rechten en plichten hebt die daarbij horen. Je moet dan een notariële verkoopakte laten opstellen waarin de verkoopprijs, het aandeel en de betalingswijze worden vastgelegd. Je moet ook registratierechten betalen op het gedeelte dat je inkoopt. Dit zijn belastingen die de overheid heft op de overdracht van onroerende goederen.

  In Vlaanderen bedragen deze 10% van de waarde van het gedeelte dat je overneemt. Bovendien moet je rekening houden met de kosten van de notaris, die afhankelijk zijn van de waarde van het onroerend goed en de complexiteit van de akte. Je kan deze kosten berekenen op de website van Notaris.be. Ten slotte moet je ook nagaan of er een nieuwe hypothecaire lening nodig is om het aandeel te financieren. Als dat zo is, moet je ook rekening houden met de kosten en voorwaarden van de bank.

  De stappen om een deel in te kopen zijn dus:

  1. Bepaal samen met je partner hoeveel je wil inkopen en wat de waarde van het onroerend goed is.
  2. Zoek een notaris die de verkoopakte kan opstellen en maak een afspraak.
  3. Bereken hoeveel registratierechten en notariskosten je moet betalen en zorg dat je het geld beschikbaar hebt.
  4. Ga na of je een nieuwe hypothecaire lening nodig hebt en vergelijk verschillende aanbieders.
  5. Onderteken de verkoopakte bij de notaris en betaal de verschuldigde bedragen.
  6. Geniet van je mede-eigendom!

  Dit is een dure oplossing, want je betaalt al snel 10% van de waarde van het gedeelte dat je overneemt. Bovendien moet je rekening houden met de kosten van de notaris en eventueel een nieuwe hypothecaire lening.

 • Een huwelijkscontract afsluiten

  Een goedkopere oplossing is om met je partner te trouwen en vooraf een huwelijkscontract af te sluiten. Een huwelijkscontract is een overeenkomst tussen twee personen die gaan trouwen of al getrouwd zijn, waarin ze afspraken maken over hun vermogen, hun rechten en hun plichten. Je partner kan dan het onroerend goed inbrengen in het huwelijksvermogen of een beperkte gemeenschap van goederen creëren met daarin het onroerend goed. Het huwelijksvermogen of de beperkte gemeenschap zijn dan eigendom van beide partners, ongeacht wie wat heeft ingebracht.

  Ook de hypothecaire lening die op het onroerend goed rust kan dan worden ingebracht, zodat jullie beiden verantwoordelijk zijn voor de afbetaling. Om de gelijkheid tussen de partners te behouden, kan je ook een inbreng doen, bijvoorbeeld een som geld of een ander goed. Je kan ook afspraken maken voor het geval er ooit een echtscheiding zou komen, bijvoorbeeld dat de partner die de woning inbracht een extra vergoeding krijgt of het ingebrachte onroerend goed mag terugnemen. Je notaris kan je helpen om een clausule op maat op te maken.

  De stappen om een huwelijkscontract af te sluiten zijn:

  1. Bespreek samen met je partner wat jullie willen inbrengen in het huwelijksvermogen of de beperkte gemeenschap en wat jullie willen afspreken voor het geval van een echtscheiding.
  2. Zoek een notaris die het huwelijkscontract kan opstellen en maak een afspraak.
  3. Bereken hoeveel notariskosten je moet betalen en zorg dat je het geld beschikbaar hebt.
  4. Onderteken het huwelijkscontract bij de notaris en betaal de verschuldigde bedragen.
  5. Ga naar het gemeentehuis om jullie huwelijk aan te geven en te voltrekken.
  6. Geniet van jullie huwelijk!

  Deze oplossing is bijzonder goedkoop. Het enige wat je moet betalen zijn de kosten van de notaris voor de opmaak van het huwelijkscontract, die enkele honderden euro’s bedragen. Je moet geen registratierechten betalen.

 • Verder lenen met twee

  Je kan ook aan de bank vragen om je partner toe te voegen als tweede kredietnemer aan je hypothecaire lening. Dit betekent dat je samen met je partner verantwoordelijk wordt voor de terugbetaling van de lening en dat je beiden aansprakelijk bent bij wanbetaling. Dit verlaagt het risico voor de bank en geeft jullie beiden een formele verbintenis.

  Het nadeel is dat je partner geen mede-eigenaar wordt en dus geen aanspraak kan maken op het onroerend goed bij een breuk. Bovendien kan de bank moeilijk doen als er geen economisch belang is voor je partner om mee af te betalen, bijvoorbeeld als je partner geen inkomsten heeft of al een andere lening heeft lopen.

  De stappen om verder te lenen met twee zijn:

  1. Bepaal samen met je partner hoeveel je wil lenen en wat de looptijd en de rentevoet zijn.
  2. Zoek een bank die bereid is om je partner toe te voegen als tweede kredietnemer en maak een afspraak.
  3. Bereken hoeveel kosten je moet betalen voor de aanpassing van de lening en zorg dat je het geld beschikbaar hebt.
  4. Onderteken het nieuwe leningscontract bij de bank en betaal de verschuldigde bedragen.
  5. Betaal elke maand jullie aflossing aan de bank.

  Dit is een gemiddelde oplossing, want je betaalt wel kosten voor de aanpassing van de lening, maar geen registratierechten. Je moet wel rekening houden met de gevolgen voor jullie financiële situatie en jullie relatie.

 • Afspraken op papier

  Als je geen van bovenstaande opties wil of kan kiezen, kan je ook gewoon afspraken op papier zetten met je partner. Je kan bijvoorbeeld een bijdrage vragen in de energie- en andere vaste kosten, of zelfs in de leninglast. Je kan ook bepalen hoeveel je partner mag investeren in verbouwingen of renovaties en wat daarvan de gevolgen zijn bij een breuk.

  Het is belangrijk om deze afspraken duidelijk te maken en schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen discussies ontstaan. Je kan hiervoor een samenlevingscontract opstellen, waarin je regelt hoe jullie samenwonen, hoe jullie de kosten verdelen en wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar wel aan te raden als je wil vermijden dat er problemen ontstaan bij een breuk of een overlijden.

  De stappen om afspraken op papier te zetten zijn:

  1. Bespreek samen met je partner wat jullie willen afspreken over jullie samenwoning, jullie kostenverdeling en jullie investeringen in het onroerend goed.
  2. Zoek een notaris of een advocaat die het samenlevingscontract kan opstellen en maak een afspraak.
  3. Bereken hoeveel kosten je moet betalen voor de opmaak van het contract en zorg dat je het geld beschikbaar hebt.
  4. Onderteken het samenlevingscontract bij de notaris of de advocaat en betaal de verschuldigde bedragen.
  5. Ga naar het gemeentehuis om jullie samenwoning te laten registreren.
  6. Geniet van jullie samenwoning!

  Dit is een goedkope oplossing, want je betaalt alleen de kosten voor de opmaak van het contract, die variëren naargelang de notaris of de advocaat die je kiest. Je moet geen registratierechten betalen.

Vraag advies aan een expert

Inkopen in het huis van je partner is een belangrijke beslissing die veel gevolgen heeft voor je financiële en juridische situatie. Het is daarom verstandig om advies te vragen aan een expert, zoals een notaris, een bankier of een vastgoedmakelaar. Zij kunnen je helpen om de beste optie te kiezen en om alle formaliteiten te regelen.

“Jezelf inkopen in vastgoed dat in het bezit van je partner is, kan door mede-eigenaarschap. Dit houdt in dat jij mee betaalt aan de lening en dat de woning op jullie beide namen komt te staan.”

Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het inkopen in het huis van je partner:

 • Bespreek het goed met je partner. Zorg dat jullie op dezelfde lijn zitten over jullie verwachtingen, wensen en plannen. Wees eerlijk over jullie financiële situatie en maak duidelijke afspraken over de verdeling van het eigendom en de kosten.
 • Laat het huis schatten. Om te weten hoeveel je moet betalen om je in te kopen, moet je de waarde van het huis kennen. Je kan hiervoor een schatter inschakelen of zelf online een schatting maken. Houd ook rekening met eventuele schulden of hypotheken die nog op het huis rusten.
 • Vergelijk verschillende banken. Als je samen gaat lenen, kan het interessant zijn om verschillende banken te vergelijken en te onderhandelen over de rentevoet, de looptijd en de voorwaarden van de lening. Zo kan je misschien een betere deal krijgen dan bij de oorspronkelijke bank.
 • Denk aan de toekomst. Inkopen in het huis van je partner is een langetermijninvestering die invloed heeft op jullie levenskwaliteit en relatie. Denk daarom goed na over wat jullie willen bereiken en hoe jullie eventuele problemen of veranderingen kunnen opvangen.

Samenwonen met je partner is een grote stap in je relatie. Het betekent ook dat je een beslissing moet nemen over jullie woonsituatie. Als je partner al een eigen huis heeft, kan je ervoor kiezen om jezelf in te kopen in de woning. Dat heeft zowel voordelen als nadelen, die je goed moet afwegen. Er zijn ook andere opties, zoals trouwen, kosten delen of zelf investeren in vastgoed. Wat je ook kiest, zorg dat je goed geïnformeerd bent en dat je advies vraagt aan experts. Zo kan je samen genieten van jullie thuis.

Veelgestelde vragen over inkopen in huis partner

Hoe kan ik me inkopen in huis partner?

Om jezelf in te kopen in het huis van je partner, moet je een deel van de woning kopen en mede-eigenaar worden. Je moet hiervoor langs de notaris en de bank gaan en registratiebelasting betalen.

Hoe werkt inkopen woning?

Inkopen woning betekent dat je een deel van de woning van iemand anders koopt en zo mede-eigenaar wordt. Je betaalt dan mee aan de lening en hebt recht op een deel van de woning.

Kun je je huis verkopen aan je partner?

Ja, je kunt je huis verkopen aan je partner, maar dan moet je wel rekening houden met een aantal zaken. Zo moet je de waarde van het huis laten schatten, een verkoopovereenkomst opstellen en registratiebelasting betalen.

Kan een huis op 2 namen staan?

Ja, een huis kan op 2 namen staan als je samen met iemand anders eigenaar bent van het huis. Dit kan bijvoorbeeld als je samen een huis koopt, als je jezelf inkoopt in het huis van je partner of als je trouwt met iemand die al een huis heeft.

Kan ik zomaar iemand in huis nemen?

Dat hangt af van je situatie. Als je alleen eigenaar bent van het huis, kun je zelf beslissen wie je in huis neemt. Maar als je een lening hebt, moet je de bank informeren. En als je een huurder bent, moet je de toestemming van de verhuurder hebben.

3 reacties

 1. ik wens onverdeeld goed in te kopen . ex wil openbaar verkoop afdwingen , ik mag bieden en heb denk ik voorkoop recht op hoogste bod. hoe moet het verder bij de notaris, moet de resterende hypotheek volledig afbetaald worden kan dit verrekend worden in de aankoop som .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *