Attest of Akte Van Erfopvolging Aan in België – Zo Vraagt U Een

Wat moet u doen als een familielid overlijdt? Het is een vraag waar niemand graag over nadenkt, maar die toch belangrijk is om te weten. Een van de eerste stappen die u moet zetten, is het verkrijgen van een attest of akte van erfopvolging. Dit is een document dat aantoont wie de wettelijke erfgenamen zijn en dat nodig is om de bankrekening van de overledene te deblokkeren. Maar hoe vraagt u zo’n document aan? En wat is het verschil tussen een attest en een akte van erfopvolging? In dit artikel geven we u een duidelijk en volledig antwoord op al uw vragen over het attest of akte van erfopvolging in België in [wpdts-year]. Lees verder en ontdek alles wat u moet weten over dit belangrijke onderwerp.

Hoe vraag ik een attest of akte van erfopvolging aan?

Om een attest van erfopvolging aan te vragen, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Ga naar de website van MyMinfin en meld u aan met uw eID, itsme of een andere digitale sleutel.
 2. Ga naar de rubriek ‘Mijn interacties’ en kies voor ‘Attest van erfopvolging’.
 3. Vul het online formulier in met de gegevens van de overledene en de erfgenamen.
 4. Verzend het formulier en wacht op de bevestiging per e-mail.
 5. Download het attest van erfopvolging in pdf-formaat.

Om een akte van erfopvolging aan te vragen, moet u contact opnemen met een notaris naar keuze. De notaris zal u vragen om de volgende documenten mee te brengen:

 • Een uittreksel uit de overlijdensakte van de overledene
 • Een kopie van het huwelijkscontract, testament of schenking tussen echtgenoten (indien van toepassing)
 • Een kopie van de identiteitskaarten van de erfgenamen
 • Een bewijs van verwantschap tussen de overledene en de erfgenamen (bijvoorbeeld een stamboom)

De notaris zal vervolgens de akte van erfopvolging opstellen en registreren bij het registratiekantoor. U ontvangt dan een afschrift van de akte per post of per e-mail.

Wat is het verschil tussen een attest en een akte van erfopvolging?

Een attest van erfopvolging is een document dat wordt afgeleverd door de FOD Financiën. Het is gratis en kan online worden aangevraagd via MyMinfin. Het attest van erfopvolging is voldoende als:

 • de overledene geen huwelijkscontract, testament of schenking tussen echtgenoten heeft opgemaakt
 • de overledene geen minderjarige of handelingsonbekwame erfgenamen heeft
 • de overledene geen onroerende goederen nalaat

Een akte van erfopvolging is een document dat wordt opgemaakt door een notaris. Het is betalend en bevat meer informatie dan het attest van erfopvolging. De akte van erfopvolging is verplicht als:

 • de overledene een huwelijkscontract, testament of schenking tussen echtgenoten heeft opgemaakt
 • de overledene minderjarige of handelingsonbekwame erfgenamen heeft
 • de overledene onroerende goederen nalaat

Waarvoor heb ik een attest of akte van erfopvolging nodig?

Een attest of akte van erfopvolging heeft verschillende doeleinden:

 • Het dient als bewijs dat u recht heeft op het saldo van de bankrekening(en) van de overledene. U kunt het attest of de akte voorleggen aan de bank om de rekening(en) te laten deblokkeren.
 • Het dient als basis voor de aangifte van nalatenschap. U moet deze aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst binnen vier maanden na het overlijden om eventuele successierechten te betalen.
 • Het dient als informatiebron voor de verdeling van de nalatenschap. U kunt het attest of de akte gebruiken om te weten wie de wettelijke erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.

Wat zijn de kosten en termijnen voor een attest of akte van erfopvolging?

Een attest van erfopvolging is gratis en wordt meestal binnen twee weken afgeleverd door de FOD Financiën. In sommige gevallen kan het langer duren, bijvoorbeeld als er bijkomende informatie nodig is of als er een betwisting is over de erfopvolging.

Een akte van erfopvolging is betalend en de kosten hangen af van de complexiteit van de nalatenschap. De kosten bestaan uit registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris. De notaris zal u een gedetailleerde factuur bezorgen. De termijn voor het opstellen van een akte van erfopvolging varieert naargelang de beschikbaarheid van de documenten en de medewerking van de erfgenamen.

Erfzaken zijn niet eenvoudig, maar met een attest of akte van erfopvolging kunt u ze wel vlotter afhandelen. Dit document is onmisbaar om de bankrekening van een overledene te deblokkeren, de successierechten te betalen en de nalatenschap te verdelen. Afhankelijk van uw situatie kunt u een attest of akte van erfopvolging online aanvragen bij de FOD Financiën of bij een notaris. In dit artikel heeft u alles geleerd wat u moet weten over dit document in België in [wpdts-year]. Heeft u nog vragen of wilt u meer advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een notaris of een andere deskundige. Zij kunnen u verder helpen met uw erfzaken.

Veelgestelde vragen over het attest of akte van erfopvolging

Waar haal ik een attest van erfopvolging?

U kunt een attest van erfopvolging gratis aanvragen bij de FOD Financiën. Dit kan online via MyMinfin of per telefoon via het contactcenter op het nummer 02 572 57 57. U heeft hiervoor het rijksregisternummer van de overledene en uw identiteitskaart nodig.

Is attest van erfopvolging verplicht?

Een attest van erfopvolging is niet verplicht, maar wel nuttig om de bankrekening(en) van de overledene te deblokkeren. Als u geen attest van erfopvolging heeft, moet u een akte van erfopvolging laten opstellen door een notaris. Dit is duurder en duurt langer.

Wie levert attest van erfopvolging af?

Een attest van erfopvolging wordt afgeleverd door de FOD Financiën. Een akte van erfopvolging wordt opgemaakt door een notaris. Het verschil tussen beide documenten is dat een akte van erfopvolging meer informatie bevat en verplicht is in sommige gevallen, zoals wanneer de overledene een testament of onroerende goederen heeft nagelaten.

Wat kost een akte van erfopvolging?

Een akte van erfopvolging is betalend en de kosten hangen af van de complexiteit van de nalatenschap. De kosten bestaan uit registratierechten (50 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris. De notaris zal u een gedetailleerde factuur bezorgen.

Hoe lang duurt een attest of akte van erfopvolging?

Een attest van erfopvolging wordt meestal binnen twee weken afgeleverd door de FOD Financiën. In sommige gevallen kan het langer duren, bijvoorbeeld als er bijkomende informatie nodig is of als er een betwisting is over de erfopvolging. Een akte van erfopvolging varieert naargelang de beschikbaarheid van de documenten en de medewerking van de erfgenamen. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat u een afschrift van de akte ontvangt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *