Partner Uit Huis Zetten: Jouw Gids voor Belgische Woonregelingen

In deze diepgaande gids behandelen we het proces van het uitzetten van partners in België, waarbij we de stappen, juridische implicaties, verdeling van goederen, en huur- en eigendomsaspecten onder de loep nemen. We benadrukken het belang van respect voor privacy en het inwinnen van professioneel advies in deze moeilijke periode. De gids belicht de noodzaak om elke stap zorgvuldig te navigeren voor een soepele transitie.

Stappen om je Partner uit Huis te Zetten in België

 1. Stap 1: Bepaal de aard van je samenwoning Het proces varieert afhankelijk van of je wettelijk samenwoont, gehuwd bent of feitelijk samenwoont.
 2. Stap 2: Beëindiging van de wettelijke samenwoning Als je wettelijk samenwoont, moet je de beëindiging van de samenwoonst bij de gemeente aangeven. Dit kan door één partner worden gedaan zonder verantwoording te geven. De andere partner wordt dan via de gemeente geïnformeerd, meestal via een gerechtsdeurwaarder.
 3. Stap 3: Gevolgen van de beëindiging Na de aangifte van de beëindiging van de wettelijke samenwoonst, woon je niet langer wettelijk samen. De gezinswoning is dan niet meer beschermd. Als de woning slechts aan één van beide partners toebehoort, kan die eisen dat de ander meteen vertrekt.
 4. Stap 4: Regeling voor kinderen Als je kinderen hebt, is het belangrijk om een regeling voor het verblijf en onderhoudsgeld op te stellen.
 5. Stap 5: Verdeling van de goederen Bij het beëindigen van de samenwoonst, moet je een regeling opmaken over de verdeling van de goederen. De regels variëren afhankelijk van of je feitelijk of wettelijk samenwoont.
 6. Stap 6: Woning huren of aangekocht Als je een woning huurt, is enkel de partner die de huurovereenkomst heeft getekend nog verantwoordelijk voor het betalen van de huur bij ontbinding of uit elkaar gaan. Als de woning samen is aangekocht, dan bepaalt de daartoe opgestelde notariële akte hoe de woning wordt verdeeld.
 7. Stap 7: Respect voor elkaars privacy In een bemiddeling bespreken partners samen hoe de toegang wordt geregeld, met respect voor de privacy van elkaars woning.
 8. Stap 8: Advies inwinnen Bij het uit elkaar gaan, kun je advies inwinnen van een advocaat of een notaris of een bemiddeling opstarten.

Wettelijk of Gehuwd Samenwonen

Bij wettelijk of gehuwd samenwonen mag de sloten van de woning niet veranderd worden, zelfs als de ene partner de enige eigenaar zou zijn. De gemeenschappelijke woning geniet bescherming totdat er een juridische beslissing is genomen over de domicilie van de partners.

In het geval dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan de partner die buitengesloten wordt de sloten openbreken. Daarom is het aangewezen dat de partners samen akkoord gaan dat een van hen de woning verlaat, bij voorkeur met een schriftelijke verklaring.

Feitelijk Samenwonen

Voor feitelijk samenwonenden, is de situatie anders. Als je feitelijk samenwoont en overweegt om “feitelijk samenwonen uit huis zetten” toe te passen, betekent dit dat je samen op hetzelfde adres woont, maar geen verklaring hebt afgelegd bij de gemeentelijke ambtenaar.

In dit geval bepaalt de eigendomsakte van de woning of het huurcontract wie de sloten mag veranderen. Ben je geen eigenaar van de woning en ook geen medehuurder, dan geniet je geen bescherming.

Wil je de partner die het huis is uitgegaan de toegang ontzeggen, dan moet je de eigenaar-verhuurder op de hoogte brengen voordat je de sloten verandert.

“Het is essentieel om respect te hebben voor elkaars privacy tijdens deze moeilijke tijden. Als je in bemiddeling gaat, zullen deze problemen besproken worden en zal er een akkoord bereikt worden over hoe de toegang tot de woning wordt geregeld.”

Belangrijke Aandachtspunten bij Uitzetten van Partner in België

Onderwerp Belangrijke Punten
Type Samenwonen Wettelijk/ gehuwd samenwonenden kunnen de partner niet zomaar uit het huis zetten, ongeacht de eigenaar van de woning. Feitelijk samenwonenden zijn afhankelijk van de eigendomsakte of huurovereenkomst.
Goederenverdeling Bij wettelijk samenwonen is de verdeling van goederen bij de beëindiging van de relatie geregeld, tenzij anders overeengekomen. Bij feitelijk samenwonen moet er een individuele overeenkomst worden bereikt.
Huurovereenkomst en Aangekochte Woning De partner die het huurcontract ondertekende blijft verantwoordelijk voor de huur. Bij een aangekochte woning wordt de verdeling bepaald door de notariële akte.
Beëindigen Wettelijke Samenwoonst Het beëindigen van de wettelijke samenwoonst moet officieel bij de gemeente worden aangegeven.
Inwinnen van Advies Neem contact op met een advocaat, notaris of bemiddelaar om je te helpen bij dit proces.

Het Verdelen van Goederen

Een cruciaal aspect van het proces is de verdeling van de goederen. Als je feitelijk of wettelijk samenwoont, moet er een regeling worden gemaakt over de verdeling van de eigendommen.

Bij wettelijk samenwonen behoudt ieder de inkomsten van eigen goederen en van arbeid, en alle andere zaken zijn onverdeeld en worden in twee gesplitst indien er geen andere akkoord is.

Als je feitelijk samenwoont, bestaan er geen specifieke regels voor de verdeling van de goederen. In dit geval moet er een individuele overeenkomst worden bereikt.

Huurovereenkomst en Woning Aangekocht

Het beëindigen van een wettelijke samenwoonst heeft verregaande gevolgen, zowel persoonlijk als financieel. Een belangrijk aspect van deze financiële impact is de behandeling van gezamenlijke woonarrangementen, zoals huurovereenkomsten en aangekochte woningen.

Huurovereenkomst: De Huurder draagt de Verantwoordelijkheid

Bij een huurovereenkomst, is enkel de partner die de huurovereenkomst heeft getekend verantwoordelijk voor het betalen van de huur na de ontbinding van de samenwoonst. Dit betekent dat, bij het uit elkaar gaan, de persoon die de overeenkomst heeft ondertekend volledig aansprakelijk blijft voor de verplichtingen daaruit.

“Bij een huurovereenkomst is enkel de ondertekenaar nog verantwoordelijk voor het betalen van de huur bij ontbinding of uit elkaar gaan.”

Aangekochte Woning: De Rol van de Notariële Akte

De situatie is anders bij een aangekochte woning. De verdeling van het eigendom wordt bepaald door de notariële akte. Dit is een officieel document dat wordt opgesteld op het moment van aankoop en dat de details van het eigendom en de rechten van elke partner daarin bevat.

Rechten van Eigenaars en Samenwonende Partners

Indien één van de partners eigenaar is en je bent feitelijk samenwonend, dan kan deze partner de andere uit huis zetten. Dit is mogelijk omdat de eigendomsrechten in dit geval helder zijn.

Echter, indien je wettelijk samenwoont, is de situatie anders. In dit geval kan de eigenaar de andere partner niet zomaar uit het huis zetten. De wet biedt bescherming aan de wettelijk samenwonende partner.

Actiepunten bij Ontbinding van Samenwonen

 1. Overzicht krijgen van alle woonarrangementen (huur of eigendom).
 2. Begrijpen wie de verantwoordelijkheid draagt in geval van een huurovereenkomst.
 3. Raadpleeg de notariële akte indien je een woning bezit.
 4. Raadpleeg een juridisch adviseur indien nodig voor helderheid over uw rechten en verplichtingen.

Het Beëindigen van de Wettelijke Samenwoonst

Het beëindigen van een wettelijke samenwoonst is een ingrijpend proces. Het is een persoonlijke beslissing, maar brengt ook officiële verplichtingen met zich mee. De wettelijke samenwoning beëindigen vereist aandacht voor detail en zorgvuldige planning.

Melding aan de Gemeente

Het beëindigen van de wettelijke samenwoonst moet officieel bij de gemeente worden aangegeven. Het is een stap die niet lichtvaardig genomen moet worden, omdat het directe gevolgen heeft voor zowel persoonlijke als financiële aspecten van het leven.

Individuele Beslissing, Collectieve Impact

In tegenstelling tot wat men zou denken, is het niet noodzakelijk dat beide partners samen deze beslissing nemen. Een van de partners kan deze beslissing individueel maken. Het is een beslissing die zonder verantwoording kan worden genomen. Het is niet nodig om de redenen voor de beëindiging van de samenwoonst te delen.

De Andere Partner Informeren

Zodra de beslissing om de samenwoning te beëindigen bij de gemeente is aangegeven, wordt de andere partner hierover geïnformeerd. De informatie wordt doorgaans overgebracht via een gerechtsdeurwaarder. Hoewel dit proces enigszins intimiderend kan lijken, is het een essentiële stap om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de wijzigingen.

Checklist voor het Beëindigen van een Wettelijke Samenwoonst:

 1. Overweeg zorgvuldig en raadpleeg indien nodig een adviseur.
 2. Dien de officiële aanvraag in bij uw gemeente om de wettelijke samenwoonst te beëindigen.
 3. Wees voorbereid op de overdracht van de informatie aan de andere partner via een gerechtsdeurwaarder.

“Het beëindigen van de wettelijke samenwoonst is een persoonlijke beslissing met officiële implicaties. Hoewel het proces uitdagend kan zijn, is het navigeren door de stappen met zorg en aandacht essentieel voor een succesvolle transitie.”

Het spreekwoord luidt: “Een goed begin is het halve werk”, maar in het geval van het uitzetten van partners, is het ongetwijfeld de afsluiting die de meeste aandacht vereist. Samenwonen is een stap vol belofte en toekomst, maar de ontbinding daarvan kan een labyrint van juridische en persoonlijke complicaties worden. Ons overzicht biedt essentiële stappen, van het identificeren van het type samenwoning, tot respectvolle bemiddeling en verdeling van goederen. Navigeer met zorg en geduld door dit proces. Weet dat het einde van het samenwonen, hoewel pijnlijk, de deur opent naar nieuwe mogelijkheden en persoonlijke groei.

Veelgestelde vragen over huiselijke geschillen

Hoe krijg ik mijn partner het huis uit?

Dit is een complexe kwestie die afhangt van verschillende factoren, waaronder de eigendomsstatus van het huis en de juridische status van de relatie. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Kan je uit huis gezet worden door je partner als je op dat adres gedomicilieerd bent?

Ja, maar niet zomaar. Om je gedwongen uit huis te kunnen zetten moet je partner een uitvoerbare titel hebben, bijvoorbeeld: een vonnis van de vrederechter. Het feit dat je gedomicilieerd bent in de woning, beschermt je niet tegen uithuiszetting.

Kan partner mij op straat zetten?

Om je gedwongen uit huis te kunnen zetten moet je partner een uitvoerbare titel hebben, bijvoorbeeld: een vonnis van de vrederechter.

Wat te doen bij uit elkaar gaan met huis?

De feitelijke scheiding biedt een oplossing voor koppels die uit elkaar willen gaan, maar die niet direct een echtscheiding of het einde van de wettelijke samenwoning overwegen. Het initiatief van de feitelijke scheiding kan uitgaan van één of van beide partners.

Kan je partner je zomaar uit huis zetten?

Nee, je partner kan je niet zomaar uit huis zetten. Er is een uitvoerbare titel nodig, zoals een vonnis van de vrederechter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *