Hoe Werkt Een Verkoop Op Lijfrente?

Een huis verkopen op lijfrente is een manier om je woning te verkopen en er een periodieke uitkering voor te krijgen. Het is een kanscontract, want het hangt af van hoe lang de verkoper leeft. Het kan interessant zijn voor oudere mensen die in hun huis willen blijven wonen en een extra inkomen willen hebben. Maar het heeft ook nadelen en risico’s. In dit artikel leggen we uit wat een verkoop op lijfrente is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en waar je op moet letten.

Wat is een verkoop op lijfrente?

Een verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen. Dit bedrag kan al dan niet geïndexeerd worden.

De verkoper kan kiezen om te verkopen in volle eigendom of in naakte eigendom. Bij een verkoop in volle eigendom geeft de verkoper de sleutel af aan de koper en heeft vervolgens niets meer met de woning te maken. Echter, bij een verkoop in naakte eigendom, ook wel bekend als ‘huis verkopen en blijven wonen tot dood‘, kan de verkoper het vruchtgebruik behouden en dus ‘levenslang blijven wonen‘ in het huis.

De koper betaalt meestal ook een ‘met boeket‘, een voorschot bij de verkoop, wat een eenmalig bedrag is dat van de waarde van de woning wordt afgetrokken om de lijfrente te berekenen. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden voor een ‘lijfrente zonder boeket‘, waarbij geen initiële som wordt betaald.

De verkoop op lijfrente wordt vastgelegd in een notariële akte. De koper moet ook registratierechten en notariskosten betalen, en kan overwegen om de energieprestatie van de woning te optimaliseren na aankoop.

Waarom zou je je huis verkopen op lijfrente?

Een huis verkopen op lijfrente kan voordelen hebben, zoals bij het kopen van een assistentiewoning, voor zowel de verkoper als de koper, maar ook nadelen en risico’s.

Voordelen voor de verkoper

 • Je hoeft niet te verhuizen als je het vruchtgebruik behoudt.
 • Je krijgt een maandelijks inkomen bovenop je pensioen.
 • Je wordt meestal niet belast op de lijfrente, tenzij de koper de lijfrente fiscaal inbrengt.
 • Je hebt geen zorgen meer over het onderhoud of de verkoop van je woning.

Voordelen voor de koper

 • Je kan investeren in vastgoed met beperkte middelen.
 • Je kan een koopje doen als de verkoper vroeger overlijdt dan verwacht.
 • Je betaalt niet het volledige bedrag voor de koop ineens.

Nadelen voor de verkoper

 • Je ontvangt niet meteen de volledige verkoopsom.
 • Je kan je erfgenamen benadelen als je langer leeft dan verwacht.
 • Je kan je woning niet meer verkopen of schenken aan iemand anders.
 • Je bent afhankelijk van de betaling van de koper.

Nadelen voor de koper

 • Je betaalt misschien meer dan de waarde van de woning als de verkoper langer leeft dan verwacht.
 • Je hebt geen zekerheid over wanneer je de woning kan betrekken of verhuren als de verkoper het vruchtgebruik behoudt.
 • Je moet blijven betalen tot aan het overlijden van de verkoper of tot het einde van de termijn.
 • Je moet instaan voor het onderhoud en de herstellingen van de woning.

Waar moet je op letten bij een verkoop op lijfrente?

Een verkoop op lijfrente is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel factoren die een rol spelen, zoals:

 • De waarde van de woning
 • De leeftijd en gezondheid van de verkoper
 • De duur en het bedrag van de lijfrente
 • Het al dan niet behoud van het vruchtgebruik
 • Het al dan niet betalen van een boeket
 • De fiscale aspecten van de verkoop

Daarom is het belangrijk om je goed te informeren en te laten begeleiden door een expert in gebouwbeheer, zoals een lijfrente-makelaar of een notaris. Zij kunnen je helpen om een verkoop op lijfrente op maat te maken, rekening houdend met je wensen en verwachtingen.

Een lijfrente-makelaar is een vastgoedmakelaar die gespecialiseerd is in de verkoop op lijfrente. Hij kan je helpen om je woning te schatten, een koper te vinden, de lijfrente te berekenen en de verkoop af te handelen.

Een notaris is een juridische expert die de verkoop op lijfrente moet vastleggen in een notariële akte. Hij kan je ook adviseren over de juridische en fiscale gevolgen van de verkoop.

Voor je je huis verkoopt op lijfrente, moet je dus goed nadenken over de voor- en nadelen, de risico’s en de mogelijkheden. Een verkoop op lijfrente is niet voor iedereen geschikt, maar het kan wel een interessante optie zijn voor sommige mensen.

Hoe ziet een voorbeeld van een verkoop op lijfrente eruit?

Om je een idee te geven van hoe een verkoop op lijfrente eruit kan zien, geven we hier een fictief voorbeeld.

Stel dat je een huis hebt met een waarde van 300.000 euro. Je bent 75 jaar oud en je wil in je huis blijven wonen. Je wil je huis verkopen op lijfrente in naakte eigendom aan een koper van 50 jaar oud. Je spreekt af dat je een boeket ontvangt van 50.000 euro en een maandelijkse lijfrente van 500 euro, geïndexeerd met 2% per jaar. De lijfrente is niet beperkt in tijd.

Dit betekent dat je bij de verkoop 50.000 euro krijgt en daarna elke maand 500 euro (plus indexatie). De koper wordt naakte eigenaar van je huis, maar jij behoudt het vruchtgebruik tot aan je dood. Als je overlijdt, wordt de koper volle eigenaar van het huis en stopt de betaling van de lijfrente.

Hoeveel betaalt de koper uiteindelijk voor het huis? Dat hangt af van hoe lang je leeft. Als je bijvoorbeeld nog 10 jaar leeft, betaalt de koper in totaal:

 • 50.000 euro boeket
 • 500 euro x 12 maanden x 10 jaar = 60.000 euro lijfrente
 • 2% indexatie per jaar = ongeveer 12.000 euro extra
 • Registratierechten en notariskosten = ongeveer 15.000 euro

Dus in totaal betaalt de koper ongeveer 137.000 euro voor het huis. Dat is minder dan de helft van de waarde van het huis. De koper doet dus een goede zaak.

Maar als je bijvoorbeeld nog 20 jaar leeft, betaalt de koper in totaal:

 • 50.000 euro boeket
 • 500 euro x 12 maanden x 20 jaar = 120.000 euro lijfrente
 • 2% indexatie per jaar = ongeveer 48.000 euro extra
 • Registratierechten en notariskosten = ongeveer 15.000 euro

Dus in totaal betaalt de koper ongeveer 233.000 euro voor het huis. Dat is bijna evenveel als de waarde van het huis. De koper doet dus geen koopje meer.

Dit voorbeeld toont aan dat een verkoop op lijfrente een kanscontract is, waarbij zowel de verkoper als de koper kunnen winnen of verliezen.

Zoals je hebt kunnen lezen, is een huis verkopen op lijfrente een speciale vorm van verkoop die voor- en nadelen heeft voor zowel de verkoper als de koper. Het is een manier om je woning om te zetten in een inkomen, maar ook een gok op je levensduur. Het is daarom geen beslissing die je lichtzinnig moet nemen, maar die je goed moet overwegen en plannen. Gelukkig kan je rekenen op de hulp en het advies van professionals die gespecialiseerd zijn in de verkoop op lijfrente, zoals een lijfrente-makelaar of een notaris. Zij kunnen je begeleiden bij elke stap van het proces en ervoor zorgen dat je een verkoop op lijfrente op maat krijgt, die aansluit bij je wensen en verwachtingen.

Veelgestelde vragen over verkoop op lijfrente

Hoe werkt een verkoop op lijfrente?

Een verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper maandelijks een geldsom betaalt aan de verkoper, levenslang of voor een bepaalde termijn. De verkoper kan kiezen om te verkopen in volle eigendom of in naakte eigendom, met of zonder vruchtgebruik. De koper betaalt meestal ook een boeket of voorschot bij de verkoop.

Hoe werkt een huis kopen op lijfrente?

Een huis kopen op lijfrente is een manier om te investeren in vastgoed met beperkte middelen. Je betaalt niet het volledige bedrag voor de koop ineens, maar in termijnen. Je kan een koopje doen als de verkoper vroeger overlijdt dan verwacht, maar je kan ook meer betalen dan de waarde van het huis als de verkoper langer leeft dan verwacht. Je moet ook rekening houden met de registratierechten, de notariskosten en het onderhoud van het huis.

Is kopen op lijfrente interessant?

Kopen op lijfrente kan interessant zijn als je wil investeren in vastgoed met beperkte middelen en als je bereid bent om een risico te nemen. Het is een kanscontract, want je weet niet hoe lang de verkoper zal leven. Je kan ook geen zekerheid hebben over wanneer je het huis kan betrekken of verhuren als de verkoper het vruchtgebruik behoudt. Je moet dus goed nadenken over de voor- en nadelen, de risico’s en de mogelijkheden van een verkoop op lijfrente.

Hoe bereken je verkoop op lijfrente?

Om de verkoop op lijfrente te berekenen, moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals de waarde van het huis, de leeftijd en het geslacht van de verkoper, het bedrag van het boeket, de duur en het bedrag van de lijfrente, het al dan niet behoud van het vruchtgebruik en de marktrente op het ogenblik van verkoop. Voor het berekenen van de lijfrente wordt veelal gewerkt met tabellen. Je kan zelf eens de rekensom proberen te maken via deze link (kies de lijfrentetabellen).

Wat is het voordeel van een lijfrente?

Het voordeel van een lijfrente is dat je een periodiek inkomen krijgt voor je woning. Dit kan interessant zijn voor oudere mensen die in hun huis willen blijven wonen en een extra inkomen willen hebben. Je wordt meestal ook niet belast op de lijfrente, tenzij de koper de lijfrente fiscaal inbrengt. Je hebt ook geen zorgen meer over het onderhoud of de verkoop van je woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *